De NWBA ofwel de Nederlandse Waterstof & Brandstofcel Associatie is de vereniging die is voortgekomen uit de fusie tussen DutchHy, De Nederlandse Waterstof Coalitie en de Nederlandse Waterstof en Brandstofcellen Vereniging (NWV). De fusie is begin 2013 tot stand gekomen.

De reden van de fusie was met name het hebben van een gespreks-partner richting Den Haag en Brussel. Verder was er sprake van redelijke overlap van de doelstellingen en leden bij beide verenigingen.

lees meer

Doelstellingen

NWBA heeft als doel het toepassen van waterstof- en brandstofceltechnologie in Nederland in de breedste zin te bevorderen, ter verduurzaming van de samenleving. Zij wil dit doen door:

  • kennis verzamelen
  • ondersteunen toepassingen in Nederland
  • uitdragen Nederlandse visie en expertise
  • vertegenwoordigen van Nederland
  • versterken Nederlands concurrentie vermogen
  • stimuleren van het ontwikkelen
  • adviseren

lees meer

lees meer

Nederland eco-nomie

Nederland kan zich internationaal profileren en onderscheiden met de grootschalige productie van klimaatneutrale waterstof in combinatie met het toepassen van innovatieve brandstofcel applicaties in de stationaire als de mobiliteitssector.

lees meer

Recent Nieuws

Waterstofauto’s hebben de toekomst