Close

Zepp.solutions

Zepp.solutions is een jong Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in waterstof brandstofceltechnologie en aandrijflijnen. We ondersteunen onze partners uit verschillende industrieën bij het waarmaken van hun zero-emission visie.

We hebben ons gespecialiseerd in het ontwikkelen van brandstofcelmodules waarin alle benodigde systemen en componenten geïntegreerd zijn voor de productie van elektriciteit uit waterstof. Door gebruik te maken van onze modules is het niet meer nodig om uitgebreide in-house kennis van waterstof te hebben of grote hoeveelheden geld en tijd te spenderen aan waterstof R&D om een waterstof-aandrijflijn in een toepassing te integreren.

Een andere manier waarop we onze brede waterstof kennis toepassen is door partners te adviseren over de mogelijkheden van waterstof in hun toepassing of operatie. Haalbaarheidsstudies, modelleringen, applicatie analyses, belastingprofiel- analyses en concept studies zijn voorbeelden van diensten waarmee we de transitie naar zero-emissie toepassingen proberen te versnellen.

Zepp.solutions combineert diepgaande waterstofkennis met jarenlange ervaring op het gebied van waterstof- en brandstofceltechnologie, wat resulteert in een unieke set aan vaardigheden die ons in staat stelt iedere uitdaging met betrekking tot waterstof aan te gaan.

Zepp.solutions is a young Dutch company specialised in fuel cell technology. We support our partners, who are active in a wide variety of industries, in turning their zero-emission dreams into reality.

We are specialised in developing and producing fuel cell modules in which all necessary systems and components to use hydrogen as a power source are integrated. Using our modules, integrating a hydrogen-powertrain no longer requires extensive in-house hydrogen knowledge or spending the large amounts of time and money associated with hydrogen R&D.

Another way in which we apply our broad hydrogen knowledge is by consulting partners on the possibilities of hydrogen for their application or operations. Feasibility studies, modelling, application analyses, load profile analyses and concept studies are examples of services we provide to accelerate the transition towards zero-emission applications.

Zepp.solutions combines in-depth hydrogen knowledge with many years of experience in the field of hydrogen and fuel cell technology, resulting in a uniquely complete skill set that allows us to tackle any challenge on our path.

Contact

Zepp.solutions B.V.
Paardenmarkt 1, 2611 PA Delft
The Netherlands
https://zepp.solutions/en/
T: +31 (0)15 203 0044