Close

William van Niekerk – Voorzitter

William van Niekerk is voorzitter van de NWBA.

Opgeleid als civiel-ingenieur heeft William ervaring in projecten in de bouw, infra en energiesector. Bovendien heeft hij veel ervaring op het gebied van duurzaam ondernemen. Sinds januari 2019 is hij voorzitter van de NWBA.

“Wij hebben de wereld te leen van de generaties na ons, en zijn het hen verschuldigd haar in goed rentmeesterschap te beheren. Waterstof is een schone alternatieve energiedrager die onze samenleving kan helpen in de transitie van fossiele naar duurzame energievoorziening. De huidige methoden van opwekken van duurzame (voornamelijk elektrische) energie zijn onderhevig aan wisselende opbrengst (windkracht, bewolking, etc.) met navenante problemen voor het electriciteitsnet. Opslag van deze energie is een probleem waar omzetten naar waterstof aan kan bijdragen. Waterstof is door het relatief lage specifieke gewicht en hoge energiedichtheid bruikbaar in vele toepassingen, van energiedrager tot grondstof in diverse industrieën. Decentraal gebruik in fuel cells resulteert niet in schadelijke emissies en is met voortschrijdende technische ontwikkeling in toenemende mate veilig en betrouwbaar,” aldus William.

“Hoewel waterstof niet de enige oplossing is, is het wel een belangrijke schakel in de combinatie van alternatieven. Ik geloof in deze combinatie, en de slimme integratie ervan in de huidige infrastructuur. Samen kunnen we dat versnellen door te werken aan economisch aantrekkelijke innovaties en de toepassing daarvan.”

w.vanniekerk@nwba.nl
LinkedIn profiel