Close

Waterstofkansen in kaart gebracht door FME

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bracht FME de kansen van waterstof voor het Nederlandse bedrijfsleven in kaart. Het rapport beschrijft het potentieel van Nederland om een waterstof-hub te worden.

“Nederland kan koploper worden bij het produceren, gebruiken en exporteren van waterstof en heeft daartoe een goede uitgangspositie: een uitstekende gasinfrastructuur die her-inzetbaar is voor transport van duurzame waterstof, een flink potentieel aan offshore-wind voor de productie van groene waterstof en een industrie die de sterke wil heeft om te verduurzamen”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. Waterstof kan niet alleen helpen onze ambitieuze klimaatdoelen te halen, maar kan ook duurzame economische groei en banen scheppen.

Download het volledige rapport hier: https://www.fme.nl/nl/nieuws/slag-waterstof-nederland-waterstof-hub