Close

Waterstof goed voor energietransitie, economie en arbeidsmarkt

“Waterstof kan niet alleen helpen om onze ambitieuze klimaatdoelen te halen, maar ook een bijdrage leveren aan duurzame economische groei en het scheppen van banen.

Dat zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink in haar toelichting n.a.v het FME-rapport dat de kansen van waterstof voor het Nederlandse bedrijfsleven in kaart heeft gebracht. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaven de opdracht voor het rapport ‘Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie’. Het werd op 9 oktober 2019 overhandigd door FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink in de nieuwste waterstofbus van VDL voor Connexxion in Zuid-Holland.

Minister Wiebes deed de toezegging dat er naar verschillende oplossingen wordt gezocht om de ontwikkelingen op het gebied van waterstof te ondersteunen.

Lees meer: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/waterstof-goed-voor-energietransitie-%C3%A9n-economie