Close

Waterstof belangrijk onderdeel in toekomstvisie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft als doel om de CO2-uitstoot terug te dringen en de economie en werkgelegenheid te bevorderen. Groene waterstof speelt een sleutelrol bij deze transitie.

De provincie Zuid-Holland heeft als doel om de CO2-uitstoot terug te dringen en de economie en werkgelegenheid te bevorderen. Daarom stimuleert de provincie een groene waterstofeconomie. Om te beginnen door in de opstartfase projecten en onderzoeken te faciliteren. Daarnaast wil de provincie samenhang creëren door partijen te verbinden met een regionaal waterstofprogramma, zoals aangekondigd in het Nederlands Klimaatakkoord.

Maar kan de provincie Zuid-Holland met haar industrie, wereldhaven, mobiliteit en glastuinbouw wel volledig zonder fossiele brandstoffen? Wat is er nodig om de productie van groene energie en de energievraag in balans te brengen? Hoe zorgen we ervoor dat energie op elke dag van het jaar gegarandeerd blijft in deze transitie?

In de publicatie ‘Waterstofvisie en strategie – De rol van waterstof in de energie- en grondstoffentransitie in Zuid-Holland 2030 (-2050)’ wordt hier antwoord op gegeven en de visie, missie en strategie van de Provincie op weg naar een groene waterstofeconomie beschreven.

De vijf speerpunten beschreven in de Waterstofvisie van de provincie Zuid-Holland in de transitie naar een groene waterstofeconomie zijn:

  1. Zorg dragen voor goede ruimtelijke ordening voor de benodigde waterstofinfrastructuur en faciliteiten.
  2. Ontwikkelen van kennis en beleid rondom milieu en externe veiligheid.
  3. Ondersteunen van onderzoek voor de lange termijn.
  4. Zoeken en benutten van nationale en internationale samenwerkingsmogelijkheden.
  5. Investeren in toekomstige werkgelegenheid binnen de waterstofeconomie.

Lees hier de volledige publicatie: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/april-2020/provincie-groene-waterstof-vooral-industrie/.