Close

Vergunningsaanvraag bouw waterstoftankstation

Om een waterstoftankstation te mogen bouwen is een vergunning nodig. Mogelijk dient er ook een bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden. Het doorlopen van deze procedures kost relatief veel tijd en vraagt om een intensieve afstemming met de gemeente. Hieronder staan drie documenten waarin veel informatie over het aanvragen van de vergunning en de verschillende stappen in deze procedure helder wordt beschreven.

Samenvatting_rapport_Vergunningproces_waterstoftankstations.pdf (opwegmetwaterstof.nl)

WVIP_uniforme_vergunnningverlening_rapport_23_03_2020_F-1.pdf (opwegmetwaterstof.nl)

IFV-Bestuurlijke-handreiking-vergunningverlening-waterstoftankstations.pdf (opwegmetwaterstof.nl)