Veiligheid

Veiligheid

MeterHet gebruik van energie houdt altijd een veiligheidsrisico in. Het gemak waarmee we nu omgaan met elektriciteit, benzine en LPG laat zien dat de veiligheidsrisico’s goed in de hand te houden zijn. Zelfs de toepassing van aardgas in het huishouden levert slechts een paar incidenten per jaar op. Waterstof is in die zin geen bijzonderheid. Het is een brandstof waarmee we moeten leren veilig om te gaan. Wat echter nauwelijks bekend is, is dat waterstof wereldwijd al heel lang in onvoorstelbaar grote hoeveelheden wordt toegepast in de (petro-) chemische- en elektronica-industrie. Daar wordt al jarenlang statistiek bijgehouden van incidenten. Die laat, behalve enkele kleine incidenten, een opvallend positieve veiligheidsgeschiedenis zien.

Technici zijn daarnaast voortdurend intensief bezig verbeteringen te bedenken zodat er goed en veilig met waterstof kan worden omgesprongen. Ook de overheid speelt een belangrijke rol; internationaal zijn zeer gedetailleerde afspraken gemaakt om risico’s te verkleinen. Wanneer we waterstof net zo leren beschouwen als elke andere energiedrager, en het net zo serieus aanpakken, levert waterstof geen bijzondere veiligheidsrisico’s op.

De publieke perceptie van veiligheid is voor invoering een factor van belang. Sommige mensen reageren in eerste reactie terughoudend op waterstof. Waterstof wordt al snel in verband gebracht met waterstofbommen en de brand met de “Hindenburg” in 1937. Beiden hebben echter niets te maken met de toepassingen van waterstof als energiedrager. De waterstofbom is gebaseerd op kernfusie en de ramp met de Hindenburg blijkt achteraf een gewone brand te zijn geweest van het materiaal van de zeppelin. Dit soort beelden kunnen maatschappelijke acceptatie van waterstof in de weg staan. Voor de introductie van waterstof is intensieve communicatie en afstemming met gebruikers van groot belang om de benodigde maatschappelijke acceptatie te krijgen.