Close

Vacature: bestuurslid NWBA

De Nederlandse Waterstof & Brandstofcellen Associatie NWBA is al ruim 20 jaar de vereniging voor alle bedrijven en organisaties die Nederland duurzamer willen maken met behulp van waterstof en brandstofceltechnologie. De ontwikkelingen in ons vakgebied gaan snel en mede daarom nodigt het zittende bestuur leden uit om lid te worden van het bestuur van de vereniging. Personen die zich kandidaat stellen wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat secretariaat@nwba.nl of met de voorzitter, William van Niekerk w.vanniekerk@nwba.nl.

Op voordracht van het bestuur zal de Algemene Leden Vergadering een voordracht tot benoeming van bestuursleden goedkeuren. Een uitgebreide profielschets van het bestuur vind je hieronder.

Profiel bestuursleden NWBA

De leden van het bestuur hebben gezamenlijk of in hun midden:

 • Goed overzicht van de waterstof waardeketen en zijn actief in het verbeteren daarvan, door bijvoorbeeld ontwikkeling, advies, realisatie, verkoop en beheer van projecten rondom waterstof en brandstofcellen;
 • Verbinding met de verschillende waterstofregio’s in Nederland;
 • Verbinding met de onderzoeks- en opleidingsinstituten van Nederland;
 • Ambassadeurs en ambassadrices van de sectors;
 • Vaardigheden om over kennis, techniek en projecten te communiceren met een breed publiek en vakgenoten bij evenementen en via (social) media;
 • Contacten met beleidsmakers.

Individuele leden zijn onder meer, individueel of gezamenlijk:

 • Werkzaam bij één van de leden van de NWBA;
 • Actief met alles wat met kennisverspreiding te maken heeft;
 • Vertegenwoordigers van MKB, grootbedrijf en een andere organisatie;
 • Regionaal verbonden met bijvoorbeeld de clusters in Groningen, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Zeeland en Amsterdam;
 • Verbonden met (inter-)nationale partners van de NWBA, via de NWBA.

Voor de voorzitter in het bijzonder geldt dat hij of zij:

 • Vergaderingen leidt;
 • NWBA naar buiten kan vertegenwoordigen, zowel nationaal als internationaal.

Voor de secretaris in het bijzonder geldt dat hij of zij:

 • Vergaderagenda’s voorbereidt;
 • Statutaire verplichtingen en wijzigingen bewaakt;
 • De voorzitter kan vervangen bij haar of zijn afwezigheid.

Voor de penningmeester in het bijzonder geldt dat hij of zij:

 • Financiën bewaakt;
 • Contact houdt met de accountant en de kascontrolecommissie.