Close

Uitnodiging informatiesessie waterstof: Delegated Act

Op 1 juni 2022 organiseren het ministerie van EZK en het Nationaal Waterstof Programma een online informatiesessie voor partijen die actief zijn in de Nederlandse waterstofketen. Thema van de bijeenkomst is deze keer de Delegated Act.
 
Bent u initiatiefnemer voor een Nederlands waterstofproject? Dan heeft u vast gehoord dat er vandaag – na lang wachten – twee concept gedelegeerde handelingen (delegated acts) zijn gepubliceerd. De ene (bij RED-II artikel 27.3) gaat over de additionaliteit van productie van hernieuwbare waterstof en daaruit geproduceerde energiedragers. De andere (bij RED-II artikel 28.5) gaat over de methodologie voor de berekening van broeikasgasemissies voor hernieuwbare waterstof en daaruit geproduceerde energiedragers dit in verband met de 70% reductie-eis die in de RED-II is opgenomen.
 
Het hoofdonderwerp van de online sessie is de gedelegeerde handelingen en daarmee samenhangend het opschalingsinstrument. Sprekers en titels van hun presentatie zijn:
 
Dirk van Hoorn – Ministerie van EZK “Wat houden de twee gedelegeerde handelingen in” 
John Neeft – RVO “Wat zijn de effecten van de gedelegeerde handeling op het opschalingsinstrument” & “Toelichting op de EZK/RVO certificeringspilot”