Close

Uitbreiding regeling DKTI ‘Learning by Using’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat de regeling voor Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties (DKTI) uitbreiden met een nieuw onderdeel ‘Learning by Using’.  Bedrijven die samen kennis willen opdoen met de inzet van zero-emissie (ZE) vrachtwagens aanspraak maken op de subsidie voor een deel van de kosten voor experimentele ontwikkeling, voertuigen en tank- en laadinfrastructuur. Naast de uitbreiding zal de bestaande regeling ook op enkele punten gewijzigd worden.

Tot en met 5 november 2020 kan gereageerd worden op de wijzigingen via deze website. In het bijzonder verzoekt het ministerie u om met betrekking tot artikel 19 kenbaar te maken of het lagere steunpercentage voldoende is voor investeringen milieubescherming en om een project learning by using aan te kunnen gaan.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn ondernemingen in de transport- en vervoersector en exploitanten van tank- of laadinfrastructuur voor duurzame energiedragers. De doelen van deze uitbreiding van de DKTI regeling zijn om bedrijven samen ervaring te laten opdoen met de grootschalige inzet van ZE voertuigen in de categorieën N2 vanaf 4250 kg en N3; procesinnovatie met betrekking tot de inzet van deze voertuigen te bevorderen; en kennisdeling hieromtrent met relevante partijen.

Lees meer of reageer op https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsregeling_dkti3