Close

Total Nederland

Over Total

De overname van PitPoint door Total in 2017 heeft geresulteerd in een versnelde groei van het internationale netwerk van tankstations en laadinfrastructuur voor schone brandstoffen.

De ambitie van Total om de responsible energy major te worden door te voorzien in verantwoorde energie, en de missie van PitPoint om de aarde schoner achter te laten door gebruik van schone brandstoffen, zijn al goed op elkaar afgestemd. Om in de veranderende energiemix-behoefte van onze klanten te kunnen blijven voorzien, zijn de activiteiten van PitPoint per 1 januari jongstleden samengevoegd in de Total-groep; optimaal gebruikmakend van PitPoints kennis van schone brandstoffen en Totals aanwezigheid in de markt. De propositie van PitPoint zal binnen de Total-organisatie worden voortgezet en wij blijven graag ook in de toekomst uw partner voor de energie transitie. De volgende stap in de samenvoeging is het opgaan van PitPoint.CNG BV en PitPoint.H2 BV in Total Nederland N.V. per 1 september 2020.

Contact

Total Nederland N.V.
Postadres
Postbus 294
2501 BC Den Haag
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 273
2594 AN Den Haag
Contactgegevens
+31 (0)70 31 80 480
www.total.nl
www.nl.total.com