Close

Tijdelijk kader voor waterstofpilots

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) staat pilotprojecten met waterstof in de gebouwde omgeving toe als bedrijven de veiligheid van projecten goed borgen en zich houden aan de regels voor consumentenbescherming uit het Tijdelijk kader waterstofpilots. De ACM wil hiermee bereiken dat waterstofpilots kunnen doorgaan én dat de veiligheid en consumentenbescherming zijn geborgd. Het kader biedt ruimte voor de duur van vijf jaar, of het moment dat de nieuwe wetgeving gereed is.

Lees hier verder het bericht van ACM.