Close

Subsidieregeling waterstoftechnologie geopend

De subsidieregeling voor de ontwikkeling van waterstoftechnologie is geopend. De subsidie van TKI Nieuw Gas Topsector Energie kan worden aangevraagd voor het ontwikkelen van technologie die de toepasbaarheid van waterstof mogelijk maakt of verbetert en technologieontwikkeling die nodig is voor het succesvol inrichten van waterstofketens.

De subsidieregeling richt zich o.a. op: Het meten en analyseren van waterstof, Decentrale productie van waterstof via elektrolyse, Compressie, reinigen, drogen, koelen en odorisatie van waterstof, Opslag van waterstof, Brandstofceltechnologie en Brandertechnologie voor waterstof.

De subsidie bedraagt maximaal € 250.000 en het totale budget bedraagt € 3.000.000. Qua onderzoekscategorieën zijn alleen industrieel onderzoek (50% subsidie) en experimentele ontwikkeling (25% subsidie) toegestaan. Het consortium dat subsidie aanvraagt moet uit tenminste één bedrijf en één erkende onderzoeksinstelling bestaan.

Meer informatie over de regeling en indienen van een aanvraag is hier te vinden: https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/subsidieregeling-voor-waterstoftechnologie-geopend