Close

Subsidieregeling R&D mobiliteit inclusief waterstof

Op 12 mei 2021 is er een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd voor R&D en mobiliteit met een beschikbaar gesteld budget van 150 miljoen euro. Waterstof maakt een belangrijk deel van deze regeling uit.

De regeling betreft de Meerjarig Missie gedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) MMIP 9 richt zich op onderzoek en innovatie vraagstukken omtrent innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit, in het bijzonder:

• Zero Emissie aandrijftechnologie en voertuigen
• Energiedistributie voor elektrische voertuigen
• Distributie van waterstof en andere energiedragers voor brandstofvoertuigen
• Innovatieve hernieuwbare brandstoffen
• Zuinige voertuigen

De volledige tekst van de regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant vind u hier:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-24061.html

En meer informatie via deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-rd-mobiliteitssectoren-rdm