Close

Strategische samenwerking op waterstofgebied tussen NL met de VS formeel van start

De strategische samenwerking op waterstofgebied van Nederland met de Verenigde Staten is formeel van start gegaan. Het Department of Energy van maakte deze samenwerking bekend tijdens de jaarlijkse USA Fuel Cell en Hydrogen Day op 8 Oktober. Het doel van beide ministeries is om de komende jaren bestaande en nieuwe kennis en kunde gericht te benutten voor het realiseren van de noodzakelijke kostenreducties en -schaalsprongen voor groene waterstoftoepassingen. 

Doel samenwerking in Statement of Intent Hydrogen
Het doel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Department of Energy is gerichte samenwerking te bevorderen tussen de ‘practitioners’ in Nederland en de Verenigde Staten en nieuwe kennis en kunde gericht te benutten voor het realiseren van de noodzakelijke kostenreducties en -schaalsprongen voor groene waterstoftoepassingen. Ook om daarmee in de toekomstige duurzame waardeketens voor waterstof en bijvoorbeeld offshore goede industriële posities in te nemen.

Industriële partijen, researchgroepen, regionale clusters en havens en innovatief MKB en start-ups kunnen hun bestaande en beoogde samenwerking met VS partners, kansen en/of problemen, nu verbinden met de Statement of Intent Hydrogen.

Uitvoeringsoverzicht SOI
EZK wil voor deze nieuwe vorm van samenwerking, met input van de leden van de sector, toewerken naar een meerjarig uitvoeringsoverzicht waterstof NL-VS 2021-24. RVO heeft daar intussen een mooie start mee gemaakt, inclusief het voorbereiden van een interactieve website en SMARt monitor. Binnenkort zal naar verwachting ook de eerste concrete fellowship uitwisseling van start gaan – via het netwerk van TuD, TNO, drie topsectoren, NWO en ECCM – gericht op kostenreducties in de keten van offshore, electrolyzer en industriële vraag. De komende maanden zal EZK met RVO en met uw inbreng – via gerichte webinars, online – werkbezoeken en natuurlijk bilateraal- de waterstofsamenwerking NL – VS verder concretiseren en verankeren met uw vraag en praktijk.

Meer informatie
Joint press release
Statement of Intent

Contactgegevens
Uw belangstelling en concrete suggesties voor het uitvoeringsoverzicht 2021-24 van deze SOI Hydrogen kunt u richten aan de RVO contactpersonen. DGKE Sandor Gaastra zal samen met zijn DoE counterparts de voortgang van deze uitdagende aanpak periodiek bespreken.

De RVO contactpersonen voor dit onderwerp zijn:
Otto Berndsen <otto.bernsen[at]rvo.nl>;
Martine Roza – Molenschot <m.j.roza[at]minezk.nl>;
Alexandra Dousi – de Vogel <Alexandra.deVogel[at]rvo.nl>

De leiding van deze samenwerking is verder in handen van:
Han Feenstra, Programmaleider Waterstof  <j.d.feenstra[at]minezk.nl>