Close

Stevige ambitie voor waterstof in kabinetsvisie

CO2-vrije gassen zijn onmisbaar binnen een duurzaam energiesysteem. CO2-vrije waterstof is hierin een noodzakelijke schakel. In de afspraken van het Klimaatakkoord is voor waterstof een stevige ambitie opgenomen.

Zo zien industriële clusters en havens waterstof als een onmisbaar onderdeel van hun toekomst en verduurzamingsstrategie, is waterstof in combinatie met brandstofcellen cruciaal voor de transportsector om zero-emissie vervoer te bereiken en ziet de agrarische sector kansen voor de productie van waterstof en voor het gebruik ervan; steden, regio’s en provincies willen met waterstof aan de slag.

Realisatie van de kansen die waterstof biedt, vergt inspanningen op meerdere terreinen. In de afspraken over waterstof in het Klimaatakkoord zijn deze al voor een deel geadresseerd met als kernwoorden opschaling, kostenreductie en innovatie. De overheid moet de noodzakelijke randvoorwaarden vervullen, bedrijven en kennisinstellingen gaan investeren in schaalbare toepassingen en innovatie.

We staan nu aan het begin van een gezamenlijke publiek-private samenwerking. Met deze kabinetsvisie (toegezegd in een brief aan uw Kamer d.d. 21 juni 2019) wil het kabinet het belang van de ontwikkeling van duurzame waterstof en de unieke uitgangspositie van Nederland onderstrepen.

Lees hier de volledige kabinetsvisie op waterstof.