Close

Seminar: Verschillende routes voor waterstof en brandstofcel in transport

TNO Automotive, Nationaal Waterstof Platform en Platform Duurzame Biobrandstoffen organiseren op 16 april een expertmeeting over de toepassing van waterstof in transport via andere routes dan met behulp van brandstofcellen, in casu: de toepassing in verbrandingsmotoren en het gebruik van waterstof voor de productie van hernieuwbare synthetische brandstoffen.

In deze sessie kijken we naar de alternatieve routes voor inzet waterstof in transport. Zoals waterstof toegepast in een brandstofmotor. Ook speelt waterstof een belangrijke rol in de productie van hernieuwbare synthetische brandstoffen voor transport en deze inzet gaat nog sterk groeien. Tegelijkertijd zijn er ook andere energiedragers dan waterstof te gebruiken voor een brandstofcelsysteem. De vraag is wat zijn voor- en nadelen van deze verschillende routes. Deze verkennen we in een aantal korte presentaties.

In dit programma presenteert TNO Automotive onderzoeksresultaten van een haalbaarheidsstudie naar inzet waterstof in een verbrandingsmotor. Verder komt aan de orde de synergie in productie van synthetische biobrandstoffen en e-fuels die gemaakt worden van elektriciteit en het overschot van CO2. Ook kijken we naar toepassing van methanol zowel in de verbrandingsmotor als voor een brandstofcelsysteem. Na de presentaties verkennen we voor- en nadelen van de verschillende routes. Het programma staat onder leiding van Bart Somers, TUe.

U kunt zich aanmelden via register@platformduurzamebiobrandstoffen.nl

Mochten de huidige Corona maatregelen nog van kracht zijn op 16 april, dan zal het seminar plaatsvinden in de vorm van een webinar. U wordt daar dan vooraf nader over geïnformeerd.

Meer informatie in de bijlage.