Close

Samsom gastspreker op New eMMergy Congres over de Europese Green Deal

Op 19 november 2020 organiseert de gemeente Emmen het online New eMMergy Congres met het thema ‘Waterstofeconomie in de versnelling’. Diederik Samsom, kabinetschef van de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, zal op het congres spreken. Samsom is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Europese Green Deal. Zijn bijdrage gaat dan ook over dit onderwerp en de kansen daarbij voor (Noord-)Nederland.

De Europese Green Deal is de routekaart om de economie van de Europese Unie duurzaam te maken. Waterstof is een belangrijk onderdeel van de oplossing om de doelstelling van de Europese Green Deal te verwezenlijken en Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Noord-Nederland is volop bezig met de ontwikkelingen van de waterstofeconomie en heeft de ambitie om de Europese waterstofkoploper te worden. Voor het New eMMergy Congres is het dan ook van grote toegevoegde waarde dat Diederik Samsom het belang van de ontwikkelingen op het gebied van waterstof vanuit zijn (Europese) perspectief toelicht.

Om producenten en afnemers van waterstof met elkaar in contact te brengen, is er tijdens het online congres een waterstofmarktplaats. Bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden via www.newemmergy.nl. Diana Matroos gaat in gesprek met bedrijven die waterstof (gaan) produceren, aanbieden en bedrijven die waterstof willen gaan gebruiken. Aansluitend kunnen aanbieders en vragers van waterstof actief met elkaar in gesprek tijdens een matchmakesessie.

Meer informatie: https://www.nwba.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Persbericht-Diederik-Samsom-spreker-op-online-New-eMMergy-Congres.pdf