Close

Samenvatting openbare consultatie marktordening waterstof

Van 15 februari tot en met 18 maart 2022 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven op de ordening van de waterstofmarkt. Aan deze consultatie hebben 48 partijen deelgenomen, waaronder een aantal leden van de NWBA. Van de reacties heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een samenvatting gemaakt.

De consultatievragen zijn georganiseerd aan de hand van 8 thema’s:

  1. Productie/elektrolyse;
  2. Ontwikkeling en beheer van waterstoftransportnetten;
  3. Netwerkplanning;
  4. Ondergrondse opslag van waterstof;
  5. Terminals voor de import van waterstof;
  6. Waterstofkwaliteit;
  7. Bijmenging van waterstof in het gasnet;
  8. Marktordening op zee.

 

Meer leest u hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/03/18/samenvatting-openbare-consultatie-marktordening-waterstof