Close

RVO oriënteert zich op internationale kansen voor waterstof

Het RVO helpt ondernemende Nederlanders die werken aan een duurzame en economisch sterke samenleving. Niet alleen door het delen en stimuleren van nationale kansen, maar ook internationaal. Hieronder hebben wij een aantal tips van het RVO voor internationale kansen op het gebied van waterstof opgesomd.

Werk met partners in Canada aan toekomst waterstoftechnologie. Lees het rapport Market Scan of the Canadian Hydrogen Sector: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/02/Market-Scan-Canadian-Hydrogen-Sector.pdf

India investeert in zonne-energie, biomassa en waterstof. Lees hier de Study Renewable Energy India Executive Summary: https://www.rvo.nl/file/rvo-sector-study-renewable-energy-india-executive-summary

Videoverslag digitale innovatiemissie Japan & Zuid-Korea, Waterstof 2020: https://www.rvo.nl/actueel/videos/japan-zuid-korea-waterstof-oktober-2020