Close

Routekaart Waterstof

Bijgaand informeren wij u over de Routekaart Waterstof van TKI Gas en het H2-Platform.

Doel van de Routekaart Waterstof

Het doel van de routekaart is drieledig:
• Het schetsen van de potentie van waterstof in de duurzame energievoorziening in 2050
• Het in kaart brengen van de diverse acties en actoren die in Nederland (en mogelijk ook in onze buurlanden) rond waterstof spelen
• Het benoemen van stappen en acties die kansrijk zijn om de potentie van waterstof te verzilveren, en welke rol daarbij van de Rijksoverheid (in het bijzonder EZ) en andere partijen wordt verwacht.

Zie bijgaande link voor meer info: Routekaart dec. 2017