Close

Routekaart Waterstof overhandigd aan minister Jetten

03-11-2022
Op 3 november tijdens de Dag van het Klimaatakkoord heeft het Nationaal Waterstof Programma (NWP) de Routekaart Waterstof overhandigd aan minister Jetten. De Routekaart geeft inzicht in de Nederlandse waterstofambities en doelen richting 2030 en daarna en beschrijft welke acties nodig zijn.

Op korte termijn is een flinke reductie van broeikasgasemissies nodig om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Vervanging van fossiele door hernieuwbare energiebronnen is de belangrijkste optie om broeikasgasemissies te reduceren. Waterstof is onmisbaar in dit energiesysteem dat duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig moet zijn.

De NWBA heeft als trekker en expert inbreng geleverd op het onderdeel Maakindustrie.

Lees hier verder