Close

Registreer uw technologie op exportplatform NETP

De RVO en een aantal andere buitenlandse partijen hebben een nieuw platform gelanceerd. Het ‘Netherlands Energy Technology Platform’ is een initiatief om energie-technologieën digitaal exposure te geven en hiermee export te stimuleren. 

Het Netherlands Energy Technology Platform is gericht op matchmaking tussen marktpartijen en internationale exposure te geven aan technologische oplossingen. Het NETP bundelt technologieën in de volgende energiemarkten: hydrogen, offshore renewables, biofuels, wind, solar, oil & gas, en sustainable mobility.

In de deelnemende landen kunnen potentiële klanten – zoals bedrijven, branches, overheden, professionals – de meest relevante, gebruiksklare en toepasbare technologieën op het platform bekijken.

Het NETP is in eerste instantie geïnitieerd in Brazilië en de zes Golfstaten. Inmiddels zijn Mexico, Canada, Noorwegen en Italië aangehaakt. Vervolgens is het doel de pilot snel uit te breiden met de overige voornaamste ‘handels- en energiemarkten’ wereldwijd. Het Ambassade-netwerk stimuleert het gebruik van het platform richting relevante partijen in hun landen.

Meer informatie in deze presentatie of op https://netp.technologycatalogue.com of neem contact op met Robin Groen via robingroen[at]technologycatalogue.com