Projecten

1) “Who is Who”? Waterstof en brandstofcellen in Nederland

De NWBA maakt in samenwerking met de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een update van het in 2009 voor het laatst uitgebrachte “who is who” boekje. Hierin staan zoveel mogelijk bedrijven in die op wat voor een manier dan ook te maken hebben met waterstof en brandstofcellen.

Staat u er niet bij maar bent u wel actief op dit gebied dan kunt u een mail sturen naar:  secretariaat@nwba.nl

Zie voor meer info: Who is Who versie 2009
 

2) SER brandstoffen Mix tafels

Afgelopen najaar heeft het kabinet het SER accoord getekend. Een van de acties die het gevolg van dit akkoord is, is hoe gaat de brandstoffen mix er in de toekomst 2030 en 2050 uitzien voor onze totale mobiliteit?

Er moet in 2050 een CO2 besparing van 60% t.o.v. 1990 worden bereikt, tov vandaag is dat al een besparing van 80%. Dit als gevolg van groei van de CO2 uitstoot in de laatste 14 jaar.

Het gaat dus niet alleen om de auto, maar om de totale mobiliteit (luchtvaart, spoor- en scheepvaart).

Welke maatregelen, welke prijzen en welke condities zijn nodig om 60% CO2 besparing te kunnen halen.
Via deze weg worden de scenario’s uitgewerkt en de voorwaarden vastgesteld, waar de overheid aan zou moeten voldoen. De concrete voorstellen en acties worden halverwege dit jaar aan het kabinet gepresenteerd en kunnen wij dit najaar presenteren.

Het bestuur van de NWBA gaat er vanuit dat de acties van de SER goed zullen zijn voor de Waterstof en Brandstofcellen toekomst. Er is een duidelijk lange termijnbeleid nodig dat sterk door de overheid geïnitieerd en gedragen wordt. Als de overheid zich zou terugtrekken en het over laat aan de markt dan zal de zo nodige energie transitie niet tot stand komen, zo is de stellige mening.

Bezoek de website www.energieakkoordser.nl voor meer informatie

Rapporten

Op maandag 30 juni 2014 is het eindrapport “Een duurzame brandstofvisie met LEF” aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld van IenM en voorzitter Pieter van Geel van de Mobiliteitstafel van de Borgingscommissie Energieakkoord. Met deze ambitieuze en realistische visie kiest Nederland voor een plek in de Europese voorhoede op het gebied van duurzame mobiliteit.

Hieronder het aangeboden rapport brandstofvisie, alsmede het definitieve deelrapport waterstof.

Pages from deelrapport-brandstoftafel-duurzaam-waterstofPages from duurzame-brandstofvisie-met-LEF