Close

Project ENOWATTS van start met steun NWBA

De NWBA steunt het project ENOWATTS. In dit project wordt de toepassing van waterstoftechnologie op bedrijventerrein IPKW in Arnhem onderzocht. Doel is het opslaan van windenergie in waterstof om vervolgens te gebruiken en om te zetten in elektriciteit voor lokaal transport en lokale bedrijven.

ENOWATTS is een Raak-MKB project dat met een groot aantal partners en leden van de NWBA wordt uitgevoerd. De NWBA draagt bij door kennis te verzamelen, te delen en te vieren. De penvoering van het project ligt bij de HAN in Arnhem.