Close

Planbureau voor de Leefomgeving beschrijft mogelijke rollen voor waterstof in analyse RES

Analyse van Regionale Energie Strategieën door het Planbureau voor de Leefomgeving beschrijft mogelijke rollen voor waterstof, zoals opslag en gebruik van duurzame energie.

Het PBL verricht een onafhankelijke analyse van de Regionale Energie Strategieën (RES), op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als formele vrager voor het Nationaal Programma RES. In het document geeft het PBL op hoofdlijnen de eerste bevindingen, waarnemingen en reflecties op de voorlopige concept-Regionale Energie Strategieën (concept-RES’en).

Regio’s tonen grote bereidheid om bij te dragen aan het Klimaatakkoord, al zijn er ook nog veel knelpunten. Ook moeten de regio’s nog veel doen om de RES’en concreet te maken en er maatschappelijke en bestuurlijk draagvlak voor te vinden. Er liggen fundamentele keuzes op tafel. Het gaat daarbij om verantwoordelijkheden, financiering en regelgeving. Keuzes die niet alleen bij de regio’s liggen, maar ook bij andere partijen – niet in het minst bij het Rijk. Het gaat hierbij niet alleen over een afweging tussen kostenefficiëntie en draagvlak maar ook over hoe het energiesysteem van de toekomst op een maatschappelijk gedragen manier vorm kan krijgen.

Lees meer over de analyse en de rol die waterstof hierin speelt in het rapport van 1 oktober 2020: https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-regionale-energie-strategieen-een-tussentijdse-analyse-1-oktober-2020_4217.pdf