Close

NWBA tekent Convenant waterstof in mobiliteit van de Provincie Utrecht

De NWBA is een van de ondertekenaars van het ‘Convenant waterstof in mobiliteit van de Provincie Utrecht’ dat op vrijdag 23 april is ondertekend bij KWR Water in Nieuwegein. Dit is een initiatief van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), de Provincie Utrecht en KWR Water.

Waarom een waterstofconvenant?
In de provincie Utrecht gebeurt veel op het gebied van waterstof in de mobiliteit. Er zijn al twee waterstofvulpunten gerealiseerd en op diverse locaties zijn plannen voor een waterstoftankstation. Steeds meer ondernemers willen graag overstappen op groene waterstof. Voertuigen op waterstof hebben geen CO2-uitstoot, veroorzaken geen stank-of lawaaioverlast, hebben een relatief grote actieradius en het tanken gaat snel.

Om van Utrecht de groene waterstofregio van Nederland te maken moeten we het kip-ei dilemma doorbreken door zowel te werken aan de benodigde infrastructuur als aan het gebruik van groene waterstof voor mobiliteit. Dit kunnen we alleen door regionaal samen te werken. Dat begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie.

Waar tekenen we voor?
De partijen die het convenant tekenen, spreken de ambitie uit om het gebruik – en waar mogelijk de productie – van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. De partijen dragen vanuit hun eigen rol in de periode 2021-2025 (direct of indirect) bij aan de realisatie van:

  • 5-10 waterstoftankstations
  • 300 vrachtwagens en andere zware voertuigen op waterstof
  • 1500 lichte voertuigen (zoals personenauto’s en bestelbussen) op waterstof
  • 1-2 vaartuigen op waterstof
  • 2-5 bussen op waterstof (touringcars)

Daarmee leveren de deelnemers in de provincie Utrecht een bijdrage van 10% van de landelijke ambitie uit het Klimaatakkoord. De NWBA zal zich inspannen om kennis te verspreiden.

Wie tekenen er?
Partijen die het convenant tekenen zijn onder andere diverse bedrijven, overheden en kennisinstellingen, die ieder vanuit hun eigen rol bijdragen aan de doelstelling.