Close

NWBA ondertekent Green Deal voor zeevaart, binnenvaart en havens

De NWBA, Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen slaan de handen ineen voor verduurzaming van de scheepvaart. De partijen hebben vandaag met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een Green Deal gesloten met vele tientallen acties om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.

De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. Voor de zeevaart leggen de partijen in Nederland de lat hoger dan de mondiale afspraken. Ze willen in 2050 dat de zeevaart 70 procent minder uitstoot. Mondiaal is de doelstelling 50 procent.  

De energietransitie in het maritieme domein is zowel technisch als organisatorisch complex. De Nederlandse maritieme sector verplaats grote stromen goederen en grondstoffen over lange afstanden gebruikmakend van schepen met hoge voorstuwingsvermogens. Om dergelijke zware toepassingen te kunnen verduurzamen zijn alternatieve brandstoffen en technieken nodig.

Met waterstof- en brandstofceltechnologie is sleuteltechnologie beschikbaar voor deze transitie beschikbaar maar de toepassing daarvan moet nog wel op een geïndustrialiseerde manier worden aangetoond in de maritieme praktijk. De NWBA spant zich binnen deze deal in om – samen met haar leden en Green Deal partners  – bij te dragen aan de technologieontwikkeling, het toepassingsonderzoek en de kennisverspreiding van waterstof- en brandstofceltechnologie voor zero-emissie varen.

Lees meer over de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens op deze pagina.