Close

NWBA ondersteunt Europese call samenbrengen ‘Hydrogen Valley’

NWBA ondersteunt Europese call Samenwerkingsverband Noord Nederland voor samenbrengen kernelementen ‘Hydrogen Valley’

Op 5 april 2019 heeft de NWBA een letter of support ondertekend voor de noordelijke provincies. Deze letter of support maakt deel uit van de aanvraag voor 20 miljoen euro subsidie binnen het H2-Valley project van de FCH-JU.

Noord Nederland heeft als doelstelling om de eerste Europese regio te zijn die een volledig, robuust, toekomstbestendig en geïntegreerde waarde keten heeft, gebaseerd op groene waterstof. Het gebruik van waterstof in verschillende applicaties wordt op dit moment al gedemonstreerd in de regio in toepassingen in industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving, maar de ondersteuning vanuit de FCH-JU call is nodig om deze elementen samen te brengen in een herkenbare waterstof economie. Vanwege deze reden heeft Noord-Nederland aangegeven de 20 miljoen euro van de call aan te vullen met minimiaal 80 miljoen euro in publiek – private co-financiering.

De NWBA ondersteunt dit initiatief van harte. “Aantonen dat een geïntegreerde waterstof economie werkt is een belangrijke stap om beleidsmakers, het bedrijfsleven en de consument enthousiast te krijgen voor de energie transitie. Het leveren van deze bewijslast is een cruciale schakel. Wij ondersteunen dit initiatief dan ook van harte en gaan er tevens van uit dat dit project een bijdrage zal leveren aan de business van al onze leden” aldus William van Niekerk, voorzitter van de NWBA.