Close

NWBA lid geworden van de NVDE

De NWBA is in 2021 lid geworden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) omdat we daarmee de kennis over waterstof en brandstofcellen nog beter kunnen delen en een bijdrage kunnen leveren in de debatten rondom de energietransitie en het klimaatakkoord.

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers.

William van Niekerk, voorzitter van de NWBA: “Het doel van de NVDE sluit nauw aan op onze statutaire misse: Het bevorderen van het toepassen van waterstof- en brandstofceltechnologie in Nederland, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn als bijdrage voor de verduurzaming van de samenleving. Ik denk dat we door samenwerking met de NVDE onze leden meer mogelijkheden geven om de daarvoor benodigde kennis te ontwikkelen en te delen.”

“Waterstof is hot in de energietransitie,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Heel goed dat de NWBA lid is geworden van de NVDE, want er is nog veel kennisontwikkeling nodig om te zorgen dat waterstof en brandstofcellen hun rol in het energiesysteem kunnen pakken.”

Bestuur en leden van de NWBA zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de verschillende werkgroepen en commissies van de NVDE.