Close

NWBA en Australian Hydrogen Council gaan meer samenwerken

De NWBA heeft samen met de Australian Hydrogen Council (AHC) een Memorandum of Understanding getekend om de contacten verder te verstevigen. Dat gaan we waar mogelijk doen door wederzijdse deelname aan activiteiten, inhoudelijke kennisuitwisseling en informatie-uitwisseling over waterstofbeleid en -regulering, zoals zich dat ontwikkelt in Nederland en Australië. De overeenkomst is op 14 oktober 2022 ondertekend door Dr Fiona Simon, CEO van de AHC en William van Niekerk, voorzitter van de NWBA.