Close

NWBA actief voor Maakindustrie in Nationaal Waterstof Programma

In maart is een Cross Sectorale Werkgroep Waterstof gestart die een Nationaal Waterstof Programma gaat opstellen voor de periode 2022-2025, met een doorlijk naar 2030. Het werkplan richt zich op de hele waardeketen van waterstof. Uiterlijk 31 maart kunt u doorgeven welke belemmeringen voor de maakindustrie moeten worden weggenomen.

Naar aanleiding van het klimaatakkoord (2019) en de kabinetsvisie op waterstof (2020), is in maart een groep opgestart die namens de Maakindustrie initiatieven in beeld brengt en een gap-analyse opstelt met wat er nog ontbreekt (in de breedst mogelijke zin) om de gewenste ambities te realiseren. Deze Maakindustrie groep bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van het Ministerie van EZK, RVO, TNO, FME, Oost-NL, het IPO, de TU Eindhoven en Ekinetix. De groep wordt voorgezeten door William van Niekerk, voorzitter van de NWBA.

Leden van de NWBA worden van harte uitgenodigd om uiterlijk 31 maart aan te geven welke initiatieven ondersteuning behoeven dan wel welke belemmeringen voor de maakindustrie zouden moeten worden weggenomen. Denk daarbij aan de volgende thema’s:

  • welke ambities zouden (ook) moeten worden nagestreefd richting 2025 en 2030?
  • welke inzichten zou u willen delen, welke knelpunten ervaart u nu?
  • wat zou prioriteit moeten krijgen in het Nederlandse beleid? Denk daarbij ook aan (financierings)mogelijkheden voor export, zoals een sterke thuismarkt?
  • wat is nog meer belangrijk voor de maakindustrie (van wetenschappelijk onderzoek, praktijktoepassingen tot en met regelgeving)?

Meer informatie: https://nationaalwaterstofprogramma.nl

Reacties kunnen worden gezonden naar secretariaat@nwba.nl of w.vanniekerk@nwba.nl