Close

Nieuwe bestuursleden NWBA

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 4 april 2019 zijn er twee wijzigingen aangenomen in het bestuur van de NWBA. William van Niekerk, die sinds december 2018 zitting heeft in het bestuur, is benoemd tot voorzitter. Hij neemt de voorzittershamer over die sinds november 2017 in handen was van Mascha Smit. William is Algemeen Directeur van de divisie Infra van Mourik en heeft ruime ervaring in het besturen van en leiding geven aan (non-profit) organisaties.

Daarnaast is Roel van de Pas door de leden ingestemd in het bestuur van NWBA. Roel is een bekende naam in de Nederlandse waterstof wereld en is werkzaam als Chief Commercial Officer voor Nedstack Fuel Cell Technology BV. Met deze wijzigingen bestaat het bestuur van de NWBA nu uit zes personen. De overige bestuursleden zijn:

  • Carla Jansen (Teesing)
  • Joost van de Laar – penningmeester (Techni control)
  • Jaap Oldenziel (Airliquide)
  • Frederik de Vries – secretaris (Rebelgroup)

Het nieuwe bestuur zal zich blijvend inzetten om de missie van de NWBA na te streven: het bevorderen van de toepassing van waterstof- en brandstofceltechnologie in de breedste zin van het woord om te komen tot een verduurzaming van de samenleving. De NWBA heeft op dit moment 42 leden en groeit.