Close
Erik Middelman Innovation Award

Erik Middelman is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofeconomie. Vele uitvindingen staan op zijn naam, zoals de Reverse Electro Dialyse-technologie en dunne-film zonneceltechnologie. Tevens is hij oprichter van NedStack en HyET. Helaas is Erik Middelman al op 47-jarige leeftijd komen te overlijden.

Ter ere van Erik Middelman is door de NWBA de Erik Middelman Innovation Award in het leven geroepen. Deze award wordt uitgereikt aan personen die, net als Erik Middelman, baanbrekend werk hebben verricht in het aanjagen van de waterstofeconomie. Voorwaarde is dat ze bijdragen, of hebben bijgedragen, aan het verhogen van de zichtbaarheid, de ontwikkeling van technologie of bedrijfsmatige activiteiten en het samenbrengen van groepen.

Wall of fame
2020
Jan Piet van der Meer

Is werkzaam geweest bij Nedstack als directeur en heeft, samen met Erik Middelman, de ontwikkeling geleidt van de ontwikkeling van de huidige fuel cell stack van Nedstack. Daarnaast was hij initiator van diverse brandstofcel toepassing trajecten, was of is hij actief binnen de FCH-JU, DutchHy, NWBA en RVO.

2016
Alexander Hablé

Heeft binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat veel werk verzet om waterstof als brandstof in het spotlicht te krijgen.

2014
Ian Williamson

Om zijn betrokkenheid bij de European Hydrogen Association.

2013
Gijs Breda Vriesman

Vanwege zijn betrokkenheid vanuit Shell bij de New IG in Brussel, waardoor er Europees werd samengewerkt en er grote budgetten door de EU werden gealloceerd.

2012
Frank Denys

Frank heeft bij EZ veel gedaan om productontwikkeling in Nederland te financieren.

2010
Kees van der Klein

Wegens het actief managen van een waterstof ontwikkelingsprogramma bij ECN en DutchHy.


Jury 2021

1. Max Middelman
2. Jan Piet van der Meer
3. Patrick Cnubben


v.l.n.r.: Max Middelman, Jan Piet van der Meer met op de achtergrond Erik Middelman