Close

Ministerie van I&W op zomertoer te gast bij NWBA leden

Op woensdag 10 augustus 2022 is het Ministerie van I&W te gast op het IPKW in Arnhem voor een informeel werkbezoek duurzame mobiliteit internationaal. Doel van dit bezoek is de samenwerking tussen de verschillende platforms, ambassades en departementen te versterken en de projecten die klaar zijn voor internationale opschaling en export met kennis, contacten, beurzen en handelsmissies te ondersteunen om zo het Nederlands verdienpotentieel te kunnen verzilveren. De NWBA en haar leden HyMove en Nedstack kijken uit naar het bezoek van I&W, waarbij FME ook aanwezig zal zijn.
Deelname aan de bijeenkomst is alleen mogelijk op uitnodiging.