Close

Miljoenen extra overheidsinvestering voor waterstofprojecten

De uitstoot van broeikasgassen moet gereduceerd worden met 49% in 2030 t.o.v. 1990. ‘Op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Dat betekent dat we de huishoudportemonnee zoveel mogelijk ontzien en dat we zorgen voor een eerlijke verdeling van lasten tussen huishoudens en bedrijven’, aldus de minister.

Het kabinet zegt aan de slag te gaan met onder meer instrumenten om de industrie te verduurzamen en spreekt in deze over ‘een ambitieus programma Waterstof’ en verder ‘het verbreden van de SDE+-regeling om de uitrol van CO2-reducerende technieken die nu nog niet rendabel zijn te versnellen’.

Voor de verduurzaming van de industrie stelt het kabinet komend jaar 60 miljoen euro aan extra middelen beschikbaar, onder andere voor de investering in de versnelling van waterstofprojecten.

Lees meer: https://www.ptindustrieelmanagement.nl/business/nieuws/2019/09/waterstofprojecten-krijgen-60-miljoen-extra-1012540