Close

Meld uw waterstofproject aan voor Europese subsidie

De Europese Commissie vindt grootschalig, klimaatneutraal geproduceerde waterstof van algemeen, Europees belang. Voor de gewenste opschaling zijn grote investeringen nodig. Met de IPCEI wil de Commissie investeringsprojecten uit diverse EU-lidstaten stimuleren. Het is de bedoeling dat projecten uit verschillende Europese lidstaten samen één geïntegreerd IPCEI-project vormen.

Wilt u als onderneming investeren in de opwek, het gebruik, opslag en/of transport van klimaatneutrale waterstof? Of in projecten rondom de maakindustrie van elektrolysers? En bent u geïnteresseerd in Europese samenwerking? Registreer dan nu uw belangstelling voor IPCEI Waterstof (Important Project of Common European Interest Waterstof).

De Europese Commissie kan goedkeuring geven voor overheidssteun aan belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang. Dat doet zij via Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Door meerdere nationale projecten te integreren in één groot project op Europese schaal werkt Europa aan een robuuste waardeketen voor waterstof. We verlagen daarmee uiteindelijk de kosten van klimaatneutrale waterstof.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat roept geïnteresseerden op hun belangstelling te tonen. U doet dit door uw projectplan en verwachte investeringen aan te melden. Het gaat om investeringen in opwek, gebruik, opslag, transport en/of import van klimaatneutrale waterstof. U draagt daarmee bij aan de opschaling van klimaatneutrale waterstof in Europees verband. Bij voorkeur werkt u hierin al samen met meerdere ondernemingen in Europese lidstaten.

Heeft u belangstelling voor de IPCEI waterstof? Dan is het belangrijk dat u dit vóór 22 september 2020 17:00 uur kenbaar maakt. Doet u dat later? Dan wordt het moeilijker om deel te nemen aan het geïntegreerde Europese project. Tegelijkertijd verplicht u zich nergens toe. Ook het ministerie gaat met deze oproep geen commitment aan. U toont uw interesse door uw gegevens, projectplan en financiering, zoals een voorlopige begroting, door te geven. U vult formulieren in en stuurt ze naar RVO.

Op 4 september wordt er een extra informatie-webinar georganiseerd. Meld u hiervoor aan via Webinar Belangstellingsregistratie IPCEI Waterstof. Na het indienen van uw plan volgt in oktober mogelijk een matchmaking-event. Daarin kunt u met Europese ondernemingen mogelijkheden verkennen voor een geïntegreerd, nog kansrijker project. Informatie over dit event wordt later bekendgemaakt.

Meer informatie op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/interessepeiling-ipcei-waterstof en https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/meld-uw-project-aan-voor-mogelijk-nieuwe-subsidie-waterstof