Close

Maakt de industrie wel optimaal gebruik van de meest toegepaste innovatie subsidie?

Industrie laat de innovatie subsidie nog teveel onbenut

De meest gebruikte innovatie subsidie voor het MKB is deloonkostensubsidie op technische ontwikkeling, de wbso genaamd. In 2012 waren er 15.000 bedrijven die er gebruik van maakten en bedroeg het totale budget 723 miljoen euro.

De grootste doelgroep voor deze subsidie zijn de bedrijven in de maakindustrie. Echter het totaal aantal bedrijven in de maakindustrie in Nederland bedraagt 41.000 dit zou betekenen dat maar 36% gebruik maakt van deze regeling. Dit is zonde want de regeling kan een behoorlijke steun in de rug zijn bij innovatie!.

Sinds 2010 is de Innovatiebox en sinds 2012 de RDA research en devellopment aftrek gekoppeld aan de wbso regeling. Dit houdt in dat je ook voor relatief kleine ontwikkeltrajecten naast 35% voordeel op de loonkosten ook een voordeel kunt behalen van netto 15% op de materiaalkosten en in een later stadium zelfs een voordeel van 15% op de te betalen vennootschapsbelasting.

Wanneer je je als ondernemer bezighoudt met innovatie kun je dus gebruikmaken van drie regelingen die aan elkaar gekoppeld zijn. Voorwaarde is wel dat het innovatieproject eerst goedgekeurd moet zijn voor de WBSO.

Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor de wbso subsidie?

Een van de belangrijkste criteria om toegang te krijgen tot de wbso susbidie is dat u zich als ondernemer bezig houdt met het ontwikkelen van technisch nieuwe fysieke producten, processen en of software.
Maar wat is nu technisch nieuw? Uitgangspunt is het technisch kunnen van de ondernemer op het moment van aanvragen. Wanneer je als ondernemer voor jouw technisch onbekende materialen, producten, of processen of software gaat ontwikkelen of toepassen. En waarbij ook proeven en testen gedaan moeten worden, wat uiteindelijk resulteert in bijvoorbeeld een prototype. Dan is het al erg aannemelijk dat je in aanmerking komt voor de wbso en bijbehorende voordelen.

Nieuw sinds 2012 ook materiaal kosten vergoeding bij Innovatie

Bij gebruik van de wbso subsidie kan in 2014 ook de RDA aangevraagd worden. De RDA betreft een extra aftrekpost van de winst voor alle investeringen en uitgaven die rechtstreeks te maken hebben met de te ontwikkelen innovatie. In 2014 mag 60% van de materiaal kosten en investeringen noodzakelijk voor de innovatie extra in mindering gebracht worden op de winst. Dit betekent netto 15% voordeel op de materiaalkosten en investeringen.

Met de Innovatiebox 15% voordeel op te betalen vennootschaps belasting

Wanneer u over een wbso verklaring beschikt voor een innovatie kan in principe ook van de innovatiebox gebruik gemaakt worden. Het tarief voor vennootschapsbelasting over de winst die valt binnen de innovatiebox bedraagt slechts 5%. Op aanvraag kan een deel de winst die u behaalt met producten die ontwikkeld zijn met de WBSO vallen in de innovatiebox.

Welk deel van de winst nu wel of niet in de innovatiebox mag vallen is afhankelijk van meerdere factoren en komt uiteindelijk tot stand door overleg met de betreffende inspectie van de belastingdienst. Het is raadzaam om bij deze onderhandelingen een specialist of fiscalist in te huren die ervaring heeft met de Innovatiebox en Innovatie.

Ook voor kleinere innovaties en ontwikkelingen kan het interessant zijn om toch gebruik te maken van de wbso subsidie om op die manier later de innovatiebox te kunnen toepassen. Zeker wanneer een kleine ontwikkeling of innovatie op termijn zeer winstgevend kan worden.

Voor meer informatie over de subsidie mogelijkheden en uw projecten en toepassen van de innovatiebox kunt u contact opnemen met de schrijver van dit stuk.

Zie ook: Multiraedt

Autheur: Jaco van Daalen