Close

KWR

Over KWR

KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen water-wise te opereren in onze verstedelijkte samenleving. Bij KWR voelen we een professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van water. Onze wetenschappelijke bevindingen en de praktische innovaties die daaruit voortvloeien, dragen wereldwijd bij aan een duurzame beschikbaarheid van water in de stedelijke waterketen.
Bridging Science to Practice is het motto van KWR. Onze onderzoekers werken op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. Hun kracht schuilt in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar toepasbare praktijkoplossingen voor eindgebruikers in de Nederlandse en internationale watersector. We hebben een stevige reputatie opgebouwd als innovatieversneller en internationale netwerkbouwer van topniveau. In (inter)nationale samenwerkingsverbanden vervullen we steeds vaker een coördinerende rol.

Water en Energie
Vanuit hun maatschappelijke positie willen waterbedrijven, gemeenten, waterschappen en een toenemend aantal marktpartijen bijdragen aan verduurzaming van de energiebehoefte. Op het grensvlak tussen energie en water doet KWR onderzoek naar watertechnologieën, gericht op energiebesparing, opwekking van energie en energieopslag en -hergebruik met aandacht voor een efficiënte omgang met water. Een geïntegreerde aanpak van water én energie draagt bij aan de duurzaamheid en efficiëntie van de hele watercyclus.

Geschiedenis van KWR
KWR komt voort uit Kiwa, een keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, opgericht in 1948. Aanvankelijk vond het drinkwateronderzoek plaats in Rijswijk. In 1973 werd een terrein in Nieuwegein gekocht, nabij het Lekkanaal, waar het ‘speurwerkonderzoek’ startte: onderzoek naar de acute en chronische toxiciteit van oppervlaktewater. Dit vormde de basis voor het huidige KWR. In 2006 werd KWR een zelfstandige organisatie, met de Nederlandse waterbedrijven als aandeelhouders. Op 18 september 2015 opende minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het huidige KWR-gebouw, waarmee een nieuw tijdperk van verdere samenwerking, kennisdelen en innovatie werd ingeluid. In 2016 kregen we onze eerste buitenlandse aandeelhouder: het Belgische De Watergroep.

Contact

Contactpersoon: ir. F.I.H.M (Frank) Oesterholt
Functie: Senior onderzoeker
Adres: Groningerhaven 7
Postcode en Plaats: 3430 BB Nieuwegein
Telefoon: +31 30 606 9575
Mobiel: +31 6 2150 78 97
Adres: Postbus 1072
Postcode en Plaats: 3430 BB Nieuwegein
Email: Frank.Oesterholt@kwrwater.nl
Website: https://www.kwrwater.nl