Close

KWR

Over KWR

KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen water-wise te opereren in onze verstedelijkte samenleving. Bij KWR voelen we een professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van water. Onze wetenschappelijke bevindingen en de praktische innovaties die daaruit voortvloeien, dragen wereldwijd bij aan een duurzame beschikbaarheid van water in de stedelijke waterketen.
Bridging Science to Practice is het motto van KWR. Onze onderzoekers werken op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. Hun kracht schuilt in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar toepasbare praktijkoplossingen voor eindgebruikers in de Nederlandse en internationale watersector. We hebben een stevige reputatie opgebouwd als innovatieversneller en internationale netwerkbouwer van topniveau. In (inter)nationale samenwerkingsverbanden vervullen we steeds vaker een coördinerende rol.

Water en Energie
Vanuit hun maatschappelijke positie willen waterbedrijven, gemeenten, waterschappen en een toenemend aantal marktpartijen bijdragen aan verduurzaming van de energiebehoefte. Op het grensvlak tussen energie en water doet KWR onderzoek naar watertechnologieën, gericht op energiebesparing, opwekking van energie en energieopslag en -hergebruik met aandacht voor een efficiënte omgang met water. Een geïntegreerde aanpak van water én energie draagt bij aan de duurzaamheid en efficiëntie van de hele watercyclus.

Projecten
Onze onderzoeksprojecten op energiegebied richten zich op het grensgebied van water en energie. Technieken die daarbij een rol spelen: demiwaterproductie, waterstofproductie, Aquathermie, ondergrondse opslag van warmte (WKO, HTO),  geothermie. Lees hier over het Power to X project.

Geschiedenis van KWR
KWR komt voort uit Kiwa, een keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, opgericht in 1948. Aanvankelijk vond het drinkwateronderzoek plaats in Rijswijk. In 2006 werd KWR een zelfstandige organisatie, met de Nederlandse waterbedrijven als aandeelhouders. In 2016 kregen we onze eerste buitenlandse aandeelhouder: het Belgische De Watergroep.

Contact

ir. F.I.H.M (Frank) Oesterholt
Senior onderzoeker
+31 6 2150 78 97
Frank.Oesterholt@kwrwater.nl

Els van der Roest MSc
Onderzoeker Energie en Water
06-22937044
els.van.der.roest@kwrwater.nl

Adres: Groningerhaven 7
Postcode en Plaats: 3430 BB Nieuwegein
Website: https://www.kwrwater.nl
Telefoon: +31 30 606 9575