Close

Import en handel in waterstof van groot belang voor toekomst energiehaven Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam en Onderzoeksinstituut DRIFT geven in een gezamenlijk gepubliceerd persbericht aan dat de import van en handel in waterstof van groot belang is voor de toekomst van de Rotterdamse energiehaven. Rotterdam kan zelfs uitgroeien tot internationaal knooppunt voor waterstof.

Noordwest-Europa zal ook in een CO2-neutrale wereld een grote netto importeur van energie zijn, maar dan veelal in de vorm van waterstof. Rotterdam kan hierdoor uitgroeien tot knooppunt voor waterstof, zoals dat nu voor olie is. Dit vraagt o.a. om een strategie, publiek-private samenwerking en financiering van de hele keten; van productie tot gebruikt.

Meer leest in u in dit persbericht: https://www.nwba.nl/persbericht-havenbedrijf-drift/