Close

Hydrogen for Climate event

Op 9 oktober 2019 organiseert Hydrogen Europe een bijeenkomt ‘Hydrogen for Climate’ in Brussel. De bijeenkomst is gekoppeld aan een nieuw instrument om de ontwikkelingen zowel Europees als nationaal te ondersteunen.

De bijeenkomst is gekoppeld aan een nieuw instrument dat de EU aan het ontwikkelen is, de zogenoemde IPCEI (Important Project of Common European interest).

De essentie is dat als een project de status van IPCEI krijgt, een ruimer staatssteun kader van toepassing wordt. Voor waterstof een belangrijk instrument om de ontwikkelingen zowel Europees als nationaal te ondersteunen.

Het programma start om 14.00 met diverse sprekers en eindigt met een netwerkborrel. Bekijk het programma hier. Kunt u niet aanwezig zijn? Volg de bijeenkomst dan via deze webcast.

Paul Heemskerk, de trekker van dit traject bij het ministerie van EZK, en Dirk Schaap van het ministerie van IenW gaan naar de bijeenkomst op 9 oktober, maar het zou goed zijn als het Nederlandse bedrijfsleven daar ook ruim vertegenwoordigd is!

Meer informatie en aanmelding: https://www.hydrogen4climateaction.eu/