Close

HIT-2 Activity 3 Report

In opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van een HiT2 studie Activity 3 (Ten-T) hebben Robert van Hoof van Infram en Jan Piet van der Meer (directeur NWBA) een studie uitgewerkt hoe de Waterstof Tank infrastructuur (HRS) het meest efficiënt kunnen uitrollen in de HiT 2 landen (Nederland, België, Zweden, Finland, Polen en de Riga regio).

Als onderdeel van deze studie is ook een rekentool (HIBIT) ontwikkeld waarmee in een aantal stappen de exploitatiemogelijkheden van een tankstation kan worden onderzocht. Deze tool is met name gericht op regionale overheden en hun ondernemers. Indien u vragen hierover heeft kunt u terecht bij Jan Piet van der Meer.

De betreffende stukken staan op de vlg site (helemaal onderaan, onder Downloads)

http://rwsenvironment.eu/subjects/mobility/international-0/