Close

“Hervormingen in belastingwetgeving noodzakelijk om waterstofeconomie mogelijk te maken”

EY, NVDE en NWBA pleiten in een gezamenlijke positiepaper voor een aantal hervormingen in de belasting. “Wij vinden dat de belastingwetgeving toe is aan herziening. Daarnaast menen wij dat ook nieuwe wetgeving nodig is. In zijn algemeenheid pleiten wij voor het stimuleren van waterstof via de inzet van de fiscaliteit.

“Wetgeving sluit idealiter aan op beleid, creëert idealiter kansen en neemt idealiter obstakels weg. Echter, de (Nederlandse) waterstofeconomie ondervindt momenteel in haar nog beperkte vorm en groeiproces op dit vlak vele obstakels. Een aantal daarvan is toe te rekenen aan inconsistenties in het (sturende) beleid van de overheid. Ons position paper richt zich puur op het fiscale milieubeleid.” Aldus EY, NVDE en NWBA.

De belangrijkste obstakels volgens de drie partijen in het fiscale landschap zijn:

  1. Behandeling van (groene) gassen;
  2. Geen onderscheid in typen waterstof;
  3. Dubbele heffing energiebelasting en opslag duurzame energie bij opslag;
  4. Belastingdruk zit met name bij het eindverbruik.

Lees hier het position paper.