Close

H2Point bouwt eerste commerciële waterstoftankstation van Zuid-Nederland

Afgelopen week heeft H2point het bericht ontvangen dat de DKTI-subsidie (Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en innovaties in Transport) is toegekend. Samen met de al eerder ontvangen Europese BENEFIC-subsidie maakt dit de weg vrij voor de uitrol van een waterstofstation in Roosendaal. Het ‘tankstation voor waterstof’, dat aan de Aanwas 4 op industrieterrein Borchwerf verrijst, moet in het eerste kwartaal van 2020 klaar zijn.

Klimaatneutraal

De toepassing van waterstof als energiebron voor  mobiliteit is nodig om de maatschappelijke opgave van vermindering van CO2-emissies, te realiseren. Er is dan ook veel animo om met duurzame klimaat-neutrale projecten, waar dit station er één van is, aan de slag te gaan.

Paul Smits, eigenaar van H2point: “Waterstof-elektrisch rijden combineert de voordelen van twee werelden. Allereerst wordt de actieradius van elektrisch rijden enorm vergroot. Met één tank kun je 700 kilometer elektrisch rijden. Vervolgens hoef je je voertuig niet op te laden, wat nu vaak veel tijd kost. Nee, je tankt je tank vol waterstof in slechts vijf minuten tijd, en je kunt weer 700 kilometer rijden.”

Veelbelovende techniek

Het enige restproduct van rijden op waterstof is schone lucht en water uit de uitlaat. En indien de waterstof uit duurzame energiebronnen zoals wind- of zonne-energie geproduceerd wordt, is het zelfs CO2-neutraal over de gehele keten. H2point wil een breed aanbod ontwikkelen om de eerste, veelbelovende ervaringen met zogenaamde ‘waterstof-elektrische voertuigen’ voort te zetten.

Oosterhout

In samenwerking met de gemeente Oosterhout en De Graaf Logistics onderzoekt H2point op dit moment mogelijkheden om de stroom van enkele windmolens op bedrijventerrein Weststad om te zetten naar waterstof als schone brandstof voor vracht- en personenwagens. De gemeente Oosterhout ondersteunt het onderzoek naar deze innovatie, vanuit het belang van de energietransitie om te komen tot een klimaatneutraal Oosterhout.