H2NL

Rijden op waterstof zal in de toekomst steeds belangrijker gaan worden. Diverse auto, bus, truck- en H2 tank infrastructuurfabrikanten zijn in een ver gevorderd stadium met de ontwikkeling van de waterstoftechnologie.

18 december j.l heeft de RAI/PEM (Platform Elektrische Mobiliteit) in samenwerking met de NWBA een bijeenkomst georganiseerd met een aantal stakeholders om het veld te verkennen aangaande het elektrisch rijden op waterstof. De RAI en de  NWBA willen in navolging van de United Kindom, Duitsland en Frankrijk, H2Mobility.NL, kortweg H2NL op richten.

H2NL moet een stevig platform worden waarin de uitkomsten en de belangen breed gedragen zullen worden. RAI en NWBA hebben het ministerie van I&M uitgenodigt om als onafhankelijke voorzitter op te treden. Tevens zijn het ministerie van EZ en Financiën uitgenodigd als deelnemer aan H2NL.

 

Doel H2NL

Het doel is in 2015 zover te zijn dat besluitvormers in politiek en bedrijfsleven een keuze kunnen maken over de volgende ontwikkelfase van Rijden op Waterstof in Nederland (periode 2015 – 2020).

Er is toegevoegde waarde voor Nederland om het tempo van Rijden op Waterstof af te stemmen op internationale ontwikkelingen, in Noordwest Europa (Duitsland, Engeland, Scandinavië, België en Frankrijk), maar ook Japan, Korea en Californië. Tevens is er toegevoegde waarde om de energie transitie van de auto mobiliteit in te passen in een breder Nederlands/Europees energie systeem.

Bouwstenen

Meerdere bouwstenen zijn nodig om tot een onderbouwde en gedragen visie te komen:

  1. Uitrolscenario’s met onderliggende (neutrale) input over prijzen, kosten en verwachte aantallen voertuigen en tankstations.
  2. Analyse van het verdienpotentieel van (Nederlandse) bedrijven in verschillende delen van de waterstof-waardeketen.
  3. Visie op samenhang tussen instrumenten van de overheid (o.a. fiscaal, vergunningen) en investeringen uit de markt.[/p]

Een deel van de bouwstenen zullen geleverd worden via het TEN-T HIT-project (het ministerie van I&M trekt het Europees Hydrogen Infrastructure for Transport project waarin o.a. een nationaal implementatieplan zal worden opgesteld), een deel door de partners in H2NL. Wij streven ernaar de (neutrale) data uit eerdere studies in Duitsland beschikbaar te krijgen voor H2NL. Wij zullen binnen H2NL afspraken maken over de vertrouwelijkheid van gegevens, die wij gebruiken om tot onze visie te komen.

Barrières

Naast dit visietraject zal de periode tot 2015 gebruikt worden om barrières weg te nemen, die een marktintroductie van Rijden op Waterstof in de weg zouden staan. Denk aan veiligheid, vergunningverlening en technische aspecten rond het tanken van waterstof.

Deelnemers H2NL

Voor dit proces van strategische verkenning van businesscases voor Nederland hebben wij in eerste instantie die partijen uitgenodigd die de intentie, het gewicht en de middelen hebben om de marktintroductie van Rijden op Waterstof in Nederland voor te bereiden.