H2 Maritiem

Op donderdag 19 april ’18 heeft de NWBA de workshop ‘Maritiem H2’ gehouden.
De gastheer van deze workshop was het Havenbedrijf op de 17e verdieping.
De deelnemers genoten volop van het unieke uitzicht op de haven van Rotterdam.

Tijdens de workshop werden de deelnemers geïnformeerd over de rol die waterstof inneemt bij het Havenbedrijf, de anchor projecten van Innovation Quarter waaronder de Gouwenaar, de uitdagingen waartegen Air Liquide liep tijdens de ontwikkeling van de Hydroville, de unieke case door Twynstra Gudde voor het veer Maassluis – Rozenburg en een oproep van Rebel om de calls van de FCH JU in de gaten te houden.
De interactie tussen de sprekers en de deelnemers was geweldig, zowel tijdens de presentaties, als tijdens de break en de netwerkborrel.

Er werd veel gepraat, visitekaartjes uitgewisseld en afspraken gemaakt.
Kortom, een workshop die bruiste.

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Remco Neumann – Programmamanager CSR

‘Building a Sustainable Port’

Tijdens de presentatie verteld Remco over het Havenbedrijf en de Rotterdamse haven. De visie van het Havenbedrijf op het gebied van duurzaamheid en CSR. Wat zijn de best practices en dilemma’s mede op het gebied van waterstof.

Remco Neumann is sinds 2009 werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam waarvan de laatste 2 jaar als Programma Manager CSR (Corporate Social Responsibility). Hij zet zich ervoor in dat economische versterking hand in hand gaat met verbetering van de leefomgeving. Recent heeft hij o.a. een belangrijke rol gespeeld bij verschillende maatregelen ter verlaging van de CO2-footprint van het Havenbedrijf zoals het gebruik van biobrandstoffen voor patrouillevaartuigen.


Innovation Quarter

Theo Noordman

‘Energietransitie – mogelijkheden en aanpak’

Vanuit de EU wordt meer en meer ingezet op een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak voor energietransitie, met daarbij een sleutelrol voor energieopslag (onder andere in de vorm van waterstof). In Zuid-Holland hebben we veel raakvlakken met thema’s binnen de energietransitie ( Industrie, bebouwde omgeving, duurzame opwekking, logistiek). Daarmee kunnen we de juiste invulling geven aan het begrip Hydrogen Valley vanuit de EU. Waterstof als middel om de duurzame transitie van een regio te versnellen.
Tot slot discussie met zaal om de juiste verhouding tussen gebiedsgerichte aanpak en concrete projecten scherp te maken.

Theo Noordman is business developer Clean Tech bij Innovation Quarter. Hij houdt zich bezig met het versnellen van de processen rondom innovatie, wetenschappelijk ondernemerschap, incubatie en business development. Zijn specialismes zijn Clean Tech, duurzame energie, transport, logistiek en mobiliteit. Innovation Quarter heeft als de doel de economische ontwikkeling van de provincie Zuid-Holland te versnellen.


Air Liquide Benelux Industries

Wim Velghe – Offer Deployment Manager Benelux Manufacturing & Process

‘De Hydroville – van plan tot uitvoering’

CMB een Belgische rederij heeft als eerste ter wereld een zeeschip gebouwd met een verbrandingsmotor op waterstof. www.hydroville.be.
Air Liquide heeft hier aan meegeholpen en ervoor gezorgd dat er een tankinfrastructuur is in de haven van Antwerpen om de Hydroville te tanken. Air Liquide wil haar ervaringen delen met andere partijen in de maritieme sector.

Wim Velghe is al 6 jaar actief bij Air Liquide waarvan de laatste vier jaar als Business Developer voor Waterstof projecten in de Benelux. Hij is verantwoordelijk voor de twee publieke waterstof tankstations (Rhoon en Zaventem) in de Benelux van Air Liquide. Hij heeft het afgelopen jaar, het project van CMB mee begeleidt van het begin december 2016 tot de inauguratie van de boot in november 2017.


Twynstra Gudde

Peter Strookman

‘Zero emissie veerponten’

Twynstra Gudde is initiatiefnemer van een Publiek Private Samenwerking zero emissie veerponten. De coalitie bestaat uit Gemeente Amsterdam, Provincie Zuid Holland, Provincie Overijssel, VEEON, Netherlands Maritime Technology, ElaadNL. Doel van de samenwerking is de transitie naar zero emissie veerponten te versnellen. Eind vorig jaar is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar technische, maatschappelijke en financiële mogelijkheden om naar zero emissie te gaan. Dit is gedaan aan de hand van een viertal cases.
Een van de cases is het veer Maassluis – Rozenburg. De exploitant heeft interesse in aandrijving met waterstof voor een nieuw schip dat de komende jaren besteld gaat worden. Dit blijkt technisch en financieel wel uitdagend te zijn. Het lijkt bijvoorbeeld vrij lastig om waterstof aan boord te krijgen. Daarnaast lijkt de nabijheid van goedkopere waterstof niet perse te leiden tot lagere verbruikskosten. Bovendien zijn de aanvangsinvesteringen hoger dan conventioneel en blijkt er in vervanging van brandstofcellen geïnvesteerd te moeten worden gedurende de levensduur. Kortom: voldoende uitdagingen. Tijdens de workshop wordt de case tegen het licht gehouden en na te denken over alternatieve en praktische oplossingsrichtingen om de veerpont op waterstof te laten varen.

Peter Strookman is Adviseur bij Twynstra Gudde. Hij houdt zich bezig met het versnellen van transities binnen de energie en mobiliteitswereld. Hij is initiatiefnemer van het traject rond zero emissie veerponten in opdracht van overheden, industrie en exploitanten.
Boy Ottevanger is exploitant / eigenaar van meerdere veerponten waaronder het veer Maassluis – Rozenburg.


Rebel

Marc van der Steen

‘EU call – Demonstration of Fuel Cell applications for mid-size passenger ships or inland freight

Rebel is samen met de EICB (Expertise- en innovatie centrum binnenvaart) bezig om hier invulling voor te zoeken in met partners in Nederland.
de call vraagt om 2 demo’s op te zetten (1 voor de binnenvaart en 1 voor kustvaart)Minimaal 400kw/600kW fuel cell power
Gebaseerd op eerdere studies uit eerdere FCH calls
18 maanden testvaren
Kosten baten analyses
Veiligheid en wetgeving studies uitvoeren
Bunker infra
Bewustwording over de techniek
Tijdens de workshop willen ze hierover met de aanwezigen van gedachte wisselen.

Marc is strategisch organisatieadviseur en heeft een focus op innovatie en duurzaamheid. Hij heeft een jarenlange ervaring op het gebied van keteninnovatie. Hij is veelal betrokken bij het opzetten en begeleiden van publiek-private samenwerkingen binnen mobiliteit en energie. Daarnaast ondersteunt hij consortia bij het realiseren van businesscases. Op dit moment is hij als clustermanager verantwoordelijk voor de implementatie van 50 waterstofbussen en bijbehorende tankinfrastructuur. Tevens is hij betrokken bij diverse projecten op het gebied van het verduurzamen van de binnenvaart.