Close

Groningen, Drenthe en Friesland worden Europese waterstofkoplopers

Noord-Nederland krijgt als eerste regio subsidie voor hun zogenoemde Hydrogen Valley. Het consortium heeft de subsidieaanvraag gedaan in april dit jaar en bestaat uit 31 publieke en private partijen uit zes Europese landen. Het project is uniek omdat het de hele waterstofketen omvat en plaatsvindt in een geografische regio.

De Europese Commissie heeft het project geselecteerd voor een subsidie van 20 miljoen euro met een publiek-private cofinanciering van 70 miljoen euro.

Verschillende projecten worden uitgevoerd, zoals de grootschalige productie van groene waterstof als grondstof voor de industrie, de opslag, transport en distributie van waterstof en de toepassing voor de energievoorziening voor zowel de industrie als de gebouwde omgeving en in de mobiliteit.

Lees meer: https://www.ptindustrieelmanagement.nl/hse/nieuws/2019/10/miljoenen-voor-eerste-waterstofregio-nederland-1012625