Close

Groeidebat NL moet gaan over systeemverandering

Nationale groeiambitie: Nederland als circulaire hotspot
Meervoudige groeiagenda met een verbindend thema

Op 7 februari stak het FD ouderwets door de brievenbus. Mijn blik werd gevangen door een ernstig kijkende Wiebe Draijer, die een terechte oproep deed voor een nationaal groeidebat. Nu, een week later, is de discussie waar hij naar verlangt al in volle gang.
Dat is bijzonder. Waar op reactiesites als ‘NUjij’ een discussie vaak niet verder komt dan geklaag over zakkenvullers en vriendjespolitiek, is de toon nu anders. De reageerders smachten naar een lonkend perspectief. Uit de overwegend constructieve reacties op Draijers oproep klinkt eenduidig de behoefte om de term groei te herdefiniëren tot iets breders dan puur economische groei.

Zie voor het volledige artikel: Financieel Dagblad 18/02/2014