Close

Gijs Postma spreekt op het 20-jarig jubileum van de NWBA

Op 16 december 2022 vieren we ons 20-jarig jubileum in de foyer van het provinciehuis in Utrecht. Aanmelden kan nog via secretariaat@nwba.nl

Het programma start om 16:00 uur met als thema “Exponentiële Groei”.

Eén van de sprekers op deze dag is Gijs Postma. Lees hieronder verder over Gijs Postma:

Gijs Postma – MT-lid Directie Energiemarkt, DG Klimaat en Energie
Gijs heeft een uitgebreid track record in de energietransitie:
Momenteel is hij bij EZK verantwoordelijk voor de gastransitie in NL. Hieronder vallen de dossiers continuering & uitfasering van aardgas, de opschaling van fossielvrije alternatieven en de bijkomende effecten die verband houden met energetische systeemintegratie.
Daarvoor was hij gedurende ca. 18 jaar bij Eneco verantwoordelijk voor meerdere “start-up” en “scale-up” activiteiten, zoals zonnepanelen, ESCO’s, de Toon®, en de ontwikkeling van energieneutrale gebieden en gebouwen. Als laatste gedurende 5 jaar als commercieel directeur in de “mature” business van warmtenetten bij Eneco Warmte & Koude.